UAB „BIO zona“ Telšių mieste turi dvi veikiančias šilumos biokuro katilines. 2015 metais įmonė pagal parengtus ir suderintus techninius projektus pastatė ir įrengė biokuro katilinę Dariaus ir Girėno g. , kuri yra prijungta prie Telšių šilumos tinklų sistemos. Katilinėje yra įrengti du po 1 MW galios vandens šildymo katilai, VŠK-1000. Antra šilumos katilinė, adresu Žemaitės g. 31, pagal parengtus ir suderintus techninius projektus pastatė ir įrengė biokuro katilinę, kuri yra prijungta prie Telšių šilumos tinklų sistemos. Katilinėje yra įrengtas 4 MW galios vandens šildymo katilas „URBAS“ 4/5. Biokuro katilinės eksploatacijai Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2022 m. liepos 1 d. išdavė atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. 2021 m. gruodžio 1 d. katilinėje prasidėjo bandomoji eksploatacija (paleidimo – derinimo darbai), o 2022 m. liepos mėn. objektas buvo priduotas valstybinei komisijai. UAB „BIO zona“ veiklą vykdo kaip nepriklausomas šilumos energijos gamintojas.

Mūsų apdovanojimai: