ŠILUMOS KAINA

… Informacija apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurių šilumos kainos nėra reguliuojamos, kiekius bei kainas. (Galioja nuo 2015-05-01)[2019-03-29]

PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS

2020m.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

2021m.

REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Informacija svetainėje neskelbiama

METINĖ ATSKAITOMYBĖ  SU AUDITO IŠVADOMIS

2020m.

Balansas Išvados

2021m.

Balansas Išvados

2022m.

Balansas Išvados

DARBO UŽMOKESTIS

2021m.

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠYMAS

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS IŠVADA UŽ 2020 METUS

2021m.

METINIS ATASKAITŲ RINKINYS 2020m. (patikslintas)