ŠILUMOS KAINA

… Informacija apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurių šilumos kainos nėra reguliuojamos, kiekius bei kainas. (Galioja nuo 2015-05-01)[2019-03-29]

PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS

2017m.

2018m.

2019m.

2020m.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

2018m.

2019m.

2021m.

REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2018m.

2019m.

METINĖ ATSKAITOMYBĖ  SU AUDITO IŠVADOMIS

2017m.

Balansas Išvados

2018m.

Balansas Išvados

2019m.

Balansas Išvados

2020m.

Balansas Išvados

DARBO UŽMOKESTIS

2018m.

2019m.

2020m.

2021m.

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠYMAS

2019m.

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS IŠVADA UŽ 2019 METUS

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS IŠVADA UŽ 2020 METUS

2021m.

METINIS ATASKAITŲ RINKINYS 2020m. (patikslintas)