ŠILUMOS KAINA

… Informacija apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurių šilumos kainos nėra reguliuojamos, kiekius bei kainas. (Galioja nuo 2015-05-01)[2019-03-29]

PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS

2017m.

2018m.

2019m.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

2018m.

2019m.

REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2018m.

2019m.

METINĖ ATSKAITOMYBĖ  SU AUDITO IŠVADOMIS

2017m.

Balansas Išvados

2018m.

Balansas Išvados

2019m.

Balansas Išvados (Informacija bus paskelbta Balandžio Mėn.)

DARBO UŽMOKESTIS

2018m.

2019m.